Αναζήτηση
logo
Δημοσίευση δημαιρεσιών της 7ης Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσίευση δημαιρεσιών της 7ης Σεπτεμβρίου 2014

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δημαιρεσιών του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού. Μετά τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και τις ψηφοφορίες