Ημερολόγιο

Άυγουστος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Δελτίο τύπου για την λειτουργία των σφαγείων

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετέχω και εγώ για καθαρές θάλασσες

Συμμετέχω και εγώ για καθαρές θάλασσες

 

Προγράμματα ΕΣΠΑ

"Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού – Ευξεινούπολης"

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)" του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, προϋπολογισμού 919.354,841 €.

Με την ανωτέρω πράξη προβλέπεται η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πολεοδομικής ενότητας Ευξεινούπολης και η αντικατάσταση μέρους του εξωτερικού δικτύου της πόλης του Αλμυρού (τέσσερις πολεοδομικές ενότητες).

Με την υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνεται η μείωση των βλαβών και των διαρροών, η οποία επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας του ύδατος και αυξάνεται η παροχετευτική ικανότητα του υπάρχοντος δικτύου, η οποία συνεπάγεται την αδυναμία του δικτύου να εκπληρώσει το στόχο του, που είναι η κάλυψη των απαιτήσεων κατανάλωσης σε ποσότητα και σε πίεση του παροχετευόμενου ύδατος. Επομένως η υλοποίηση της πράξης συμβάλλει στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης που είναι η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10236 κατοίκους. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 714.163 ατόμων, το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 1,44% ως δείκτης αποτελέσματος της πράξης.

Η υλοποίηση της πράξης θα καλύψει το σύνολο των αναγκών της πολεοδομικής ενότητας Ευξεινούπολης όπως αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν (πληθυσμιακά) σε χρονικό διάστημα 40 ετών και θα προστατευθεί επαρκώς το εξωτερικό δίκτυο της πόλης του Αλμυρού (τέσσερις πολεοδομικές ενότητες). Επιπροσθέτως θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή ύδατος στην παρούσα φάση αλλά και για τα επόμενα χρόνια στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 10236 κατοίκους.

"Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού"

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" του Ε.Π. "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 3.455.284,55 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αμαλιάπολης της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου και στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το σημείο σύνδεσης όπου διέρχεται ο υπό κατασκευή αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας, με τελικό αποδέκτη την Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.

Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει το ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα του Παγασητικού Κόλπου καθώς και τα υπόγεια ύδατα ως προς την οικολογική και χημική παράμετρο της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 508 μόνιμοι κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 2000 ατόμων το ποσοστό αυτό για τους μόνιμους κατοίκους μεταφράζεται σε 25 % της τιμής στόχου των δεικτών.

Η κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή το οποίο: (α) Θα δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων του οικισμού. (β) Θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παράκτιου υδάτινου συστήματος του Παγασητικού από τη ρύπανση που υφίσταται σήμερα. (γ) Θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (508 μόνιμοι κάτοικοι) και επισκεπτών του οικισμού. (δ) Θα καλύψει τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΕ σε σχέση με τη συλλογή αστικών λυμάτων. (ε) Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

"Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού"

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" του Ε.Π. "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.955.000,00 €.

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου (από το έτος 1960), από σωλήνες αμιάντου και ανεπαρκούς λόγω προβλημάτων πολλαπλών φθορών και μακροχρόνιας λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού με νέους αγωγούς σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, κατάλληλων για μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού.

Ο σχεδιασμός του δικτύου ύδρευσης έγινε με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης παροχής και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υδροδότησης της επόμενης τεσσαρακονταετίας. Με βάση αυτή τη παραδοχή ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για το έτος στόχο (2056) είναι 3100 άτομα. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 38000 ατόμων το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 8,16 % ως δείκτης αποτελέσματος της πράξης.

Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού, θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, θα καταστεί πιο ευέλικτη η διανομή νερού σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας και θα μειωθούν οι απώλειες νερού από διαρροές. O ωφελούμενος σήμερα πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 2270 κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός – απογραφή 2011) και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για το έτος στόχο (2056) είναι 3100 άτομα.

"Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης" (Β' φάση)

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)" του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3,928,624.11 €.

Αφορά την ολοκλήρωση του έργου "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού" και περιλαμβάνει την κατασκευή του υπολοίπου τμήματος του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της Σούρπης και της Αγίας Τριάδας που αποτελούν ένα ενιαίο οικιστικό συγκρότημα, την κατασκευή των 2 απαιτούμενων αντλιοστασίων και του υπόλοιπου τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορά των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.

Δημοτική Ενότητα Ανάβρας

Η Δημοτική Ενότητα Ανάβρας αποτελείται μόνο από την Τοπική Κοινότητα Ανάβρας, η οποία μέχρι το 2010 ήταν ανεξάρτητη Κοινότητα. Η πρώην Κοινότητα Ανάβρας τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα πλούσιο πλέγμα πολιτιστικών πόρων, που προσελκύουν επισκέπτες απ’ όλη την επικράτεια. Το χωριό-πρότυπο, όπως έχει χαρακτηριστεί πολλάκις σε εφημερίδες, περιοδικά και Διαδίκτυο, κατάφερε την τελευταία δεκαετία να υλοποιήσει πλήθος έργων που το ανέδειξαν σε ένα μικρό θαύμα της Ελληνικής υπαίθρου.

anavra

Ένα από τα σημαντικότερα έργα είναι το Περιβαλλοντικό Πολιτισμικό Πάρκο «ΓΟΥΡΑ» που έχει δημιουργηθεί στις πηγές της Ανάβρας. Το νερό που αναβλύζει (400 κ.μ./ώρα) δίνει ζωή σε πλούσια βλάστηση από πλατάνια, αλλά και άλλα δέντρα και θάμνους που υπάρχουν τριγύρω. Δίπλα στις πηγές υπάρχουν νεροτριβές για το πλύσιμο και την επεξεργασία των ρούχων (ντριστέλα και μαντάνι).

Στο πάρκο υπάρχει δίκτυο μονοπατιών με βασικό μονοπάτι πλακοστρωμένο και παρακλάδια, προστατευτικά κάγκελα σε επικίνδυνα σημεία, γεφύρια σε 5 βασικά σημεία, αναλειματικοί τοίχοι από λιθοδομή, εξοπλισμός με ξύλινους τραπεζόπαγκους και δοχεία απορριμμάτων, παιδική χαρά. Ακόμη έχει τοποθετηθεί σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες για τα αξιοθέατα του πάρκου, την πανίδα τη χλωρίδα κ.α.

7228819-20

Επίσης, το Αιολικό Πάρκο Αλογόραχης αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα της Ανάβρας γιατί είναι ένα έργο περιβαλλοντικό με ιδιαίτερη σημασία και εμβέλεια. Το Αιολικό Πάρκο Αλογόραχης βρίσκεται στο όρος Οθρυς, σε υψόμετρο (περίπου) 1.200 μ.
Όμως, στην Ανάβρα έχουν γίνει αρκετά έργα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά που αποτελούν ταυτόχρονα και προορισμό για τους επισκέπτες. Το Λαογραφικό Μουσείο Κτηνοτροφικής Ζωής, όπου παρουσιάζονται στοιχεία για τη ζωή των κτηνοτρόφων, καθώς και η δανειστική Βιβλιοθήκη του χωριού, που αποτελεί όαση για τους βιβλιόφιλους κατοίκους.

Ακόμη, περιφερειακά του χωριού υπάρχουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως τα 3 κάστρα ελληνιστικής εποχής και το πρωτοελλαδικό νεκροταφείο. Πλήθος εκκλησιών περασμένων αιώνων προσφέρουν τη μοναδική της ομορφιά στην περιοχή. Αλλά από μόνη της η ορεινή φύση, που περισσεύει στην Ανάβρα, κρύβει άπειρους θησαυρούς, όπως πέτρινα γεφύρια, σπήλαια, ρεματιές, χαράδρες, δάση κ.ά.

Goura Xionia-22

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού" για το 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού" για το 2017

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο...

Περίληψη Διακήρυξης

Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς

Διευκρίνηση ballast προβολέα G12 150 W, κουτί πλαστικό 7,5 x 7,5

Δημοτική Ενότητα Πτελεού

Η Δημοτική Ενότητα Πτελεού βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ν. Μαγνησίας και αποτελεί το πέρασμα στη Φθιώτιδα και τη Στερεά Ελλάδα. Αποτελείται από τις τοπικές κοινότητες του Πτελεού, του Αχιλλείου και των Αγ. Θεοδώρων, καθώς κι από τους οικισμούς Γαύριανη, Πηγάδι (παραλία Πτελεού), Αγ. Μαρίνα Πτελεού και Αγ. Δημήτριο Αχιλλείου, αλλά και αρκετούς μικρότερους παραθαλάσσιους οικισμούς.

pteleos

Στον αιώνα μας δεν κυριαρχούν στην περιοχή φτελιές (απ’ όπου προέρχεται και το όνομα του Πτελεού κατά πολλούς), ούτε όμως και τα βοσκοτόπια ή οι αμπελώνες του παρελθόντος. Σε όλη την περιοχή καθοριστική είναι η κυριαρχία της ελιάς, αν λάβουμε υπόψη ότι τα ελαιόδενδρα της περιοχής φθάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες και κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η καλλιέργεια της ελιάς και η παραγωγή ελαιολάδου. Σήμερα η περιοχή αριθμεί περί τους 3000 κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια της ελιάς και τον αγροτοτουρισμό γενικότερα. Αρκετοί όμως είναι και οι ψαράδες της περιοχής αφού ο Παγασητικός αλλά και ο Ευβοϊκός κόλπος προσφέρουν άφθονο φρέσκο ψάρι.

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα, όπως τμήματα μυκηναϊκών τάφων, το ενετικό κάστρο στο Πηγάδι με τη φαντασμαγορική άποψή του και την υπέροχη θέα, τα ευρήματα του παλαιού οικισμού Χαμάκω στο Αχίλλειο, όπως και υπολείμματα ενός παλαιού ανεμόμυλου στη θέση Χαμάκω, ο βιότοπος της Λειχούρας, τμήμα της οροσειράς της Όθρυος, που απλώνεται επιβλητική πάνω από ολόκληρη την περιοχή, με τις πρόσφατα εξερευνηθείσες σπηλιές, διάφορα σπήλαια και ανενεργά ηφαίστεια αλλά και το Μουσείο Θαλάσσης του Αχιλλείου.

achillion this morning

Επίσης στην περιοχή βρίσκονται οι πιο όμορφες και καθαρές παραλίες της νοτιοανατολικής Μαγνησίας. Μερικές από αυτές τις παραλίες είναι εύκολα προσβάσιμες, έχουν σύγχρονες υποδομές και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο απομακρυσμένες και ερημικές, προσφέροντας την ευκαιρία για ρομαντικές αποδράσεις, στις παρθένες αμμουδιές τους με τα γαλαζοπράσινα νερά. Τέλος πολλές από αυτές αποτελούν αγαπημένο προορισμό γι’ αυτούς που λατρεύουν το ψάρεμα σε πεντακάθαρη θάλασσα, συνδυάζοντας και την πανέμορφη φύση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011, μετά την εφαρμογή του νέου νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων, ολόκληρη η περιοχή του πρώην Δήμου Πτελεού πλέον αποτελεί τμήμα του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού και ονομάζεται Δημοτική ενότητα Πτελεού.

Τροποποίηση εκ νέου της απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση εκ νέου της απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων

 

Δημοτική Ενότητα Σούρπης

Η Δημοτική Ενότητα Σούρπης αποτελεί έναν από τους πρώην Δήμους του Νομού Μαγνησίας που συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Αλμυρού. Η έδρα της (η Σούρπη) βρίσκεται πλησίον της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης (Έξοδος στον κόμβο Σούρπης) και σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από τον Αλμυρό. Στην Δημοτική Ενότητα Σούρπης ανήκουν η Δημοτική Κοινότητα Σούρπης και οι Τοπικές Κοινότητες Αμαλιάπολης (Μιτζέλας), Βρύναινας, Δρυμώνα, Αγίας Τριάδας και Αγίου Ιωάννη, καθώς και οι οικισμοί Κονταρόλακκας και οι Νηές. Ο πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είναι περίπου 4.500 κάτοικοι.

plateia2

Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι συνδυάζει τόσο ορεινούς όσο και παράκτιους προορισμούς απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς που είναι εύκολα προσβάσιμοι στον επισκέπτη. Το κύριο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο είναι η Αμαλιάπολη, που κατακλύζεται από πλήθος τουριστών κάθε καλοκαίρι. Διαθέτει οργανωμένες παραλίες εκπληκτικής ομορφιάς, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφικές ψαροταβέρνες και ουζερί που βρίσκονται δίπλα στο κύμα. Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν καραβάκια που πραγματοποιούν μονοήμερες κρουαζιέρες στις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλλόνησο). Στον γραφικό κόλπο δεσπόζει το νησάκι «Κίκυνθος» ενώ στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο από την Αμαλιάπολη ως τις Νηές έχουν εντοπιστεί 12 ναυάγια της ύστερης ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου.

Ο οικισμός Νηές είναι ο επόμενος παραθαλάσσιος προορισμός. Πρόκειται για έναν φυσικό όρμο με κρυστάλλινα και αβαθή νερά ιδανικό για οικογένειες και μικρά παιδιά. Δεν έχει βέβαια τις υποδομές της Αμαλιάπολης αλλά προσφέρεται για ήρεμα Σαββατοκύριακα.
Εύκολη είναι η μετάβαση από τη θάλασσα στο βουνό, όπου δεσπόζει η Βρύβαινα σε υψόμετρο 600 μ. Συνολικά, στη Βρύναινα και τον Άγιο Ιωάννη (γειτονικό χωριό) παράγεται το 80% της πανελλαδικής παραγωγής σε τσάι του βουνού. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν τα δύο μοναστήρια της περιοχής, η γυναικεία Ιερά Μονή Κάτω Ξενιάς και ανδρών Ιερά Μονή Άνω Ξενιάς με εξαιρετικές τοιχογραφίες και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ξενιάς. Κυρίως η γυναικεία μονή συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών και αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα.

foto14

Το βουνό της Όθρυος, μεγάλο τμήμα του οποίου ανήκει στην Δημοτική Ενότητα της Σούρπης, είναι παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης. Γεμάτο ορεινές διαδρομές, φυσικά μονοπάτια αλλά και πλήθος φαραγγιών που έλκουν τους φίλους της ορειβασίας, της πεζοπορίας και του canyoning. Επίσης, στο βουνό υπάρχουν αρκετά σπήλαια για τους φίλους της σπηλαιολογίας. Γενικά, ο επισκέπτης θα ευχαριστηθεί τόσο την επίσκεψή του στους παραθαλάσσιους οικισμούς όσο κι αυτή στους ορεινούς όγκους της περιοχής.

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Οκτώβριο

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Οκτώβριο

Ο Δήμος Αλμυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

Στατιστικά υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2011

Εισηγητική έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας  προς την οικονομική επιτροπή, για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αλμυρός, 13/7/2011

Αρ. πρωτ. 13895

 

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση B΄τριμήνου του έτους 2011 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1382/54369-20/5/2011, απόφαση της Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

-         την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

-         την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

-         η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ.86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1382/54369-20/5/2011, απόφαση της Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

-         τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλμυρού.

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλμυρού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄τριμήνου του έτους 2011

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄τριμήνου του έτους 2011.

Έσοδα και Εισπράξεις

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός  B’ τριμήνου  σε ευρώ

0

1 (πλην 13)

2

31

32

4

5

13

Τακτικά Έσοδα

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

Έσοδα παρελθόντων ετών

Εισπράξεις από Δάνεια

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

Σύνολο Πόρων

7.168.550,00

823.997,79

1.124.391,54

0,00

2.475.738,12

1.614.650,00

365.826,81

2.195.819,32

15.736.973,58

1.400.779.01

8.939,04

62.324,03

0,00

49.343,17

266.809,47

0,00

98.581,20

1.886.775,92


 Έξοδα και Πληρωμές

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός B’ τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3.721.450,00

762.663,64

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.685.978,10

116.102,57

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

65.025,00

1.014,83

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

8.600,00

1.821,27

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

976.167,00

6.708,14

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

647.790,75

120.828,55

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε

3.220.038,25

40.992,66

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

15.92.195,84

171.984,72

 

Επενδύσεις

71

Αγορές παγίων 

306.500,00

0,00

73

Έργα

1.549.181,86

0,00

74

Μελέτες

842.745,99

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

199.600,00

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

590.897,79

298.400,84

9111

Αποθεματικό

362.802,50

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

   15.768.973,58

 

1.520.517,22

                                                                    Για την οικονομική υπηρεσία

                                                                 Ο προϊστάμενος τμήματος εξόδων

                                                                             Χρήστος Βασιλάκος


 

Για την οικονομική  υπηρεσία

Ο προϊστάμενος .........

Χρήστος Βασιλάκος