Ημερολόγιο

Μάιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Δημοτολόγιο

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

1) Αίτημα του πολίτη για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

2) Ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση για τα ανήλικα μέλη και βεβαίωση διετίας)

3) Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

4) Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση

5) Μπαίνει σε σειρά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

6) Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών που λείπουν, εάν λείπουν (την κάνει ο υπάλληλος του γκισέ που έχει χρεωθεί την αίτηση)

7) Άνοιγμα μερίδας

8) Κοινοποίηση στο Δήμο προέλευσης για διαγραφή του δημότη από τα εκεί δημοτολόγια

9) Καταγραφή της νέας μερίδας στο βιβλίο Δημοτολογίου, ψηφιακά και στα ευρετήρια.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατήριο για αλλοδαπούς)

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο
Δημοτικά Διαμερίσματα
On-line

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού

Δημαρχείο
Δημοτικά Διαμερίσματα


Αλλαγή Στοιχείων Δημοτολογίου

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

1. Αίτημα του πολίτη για αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου

2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση

5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

6. Πραγματοποιείται η αλλαγή των στοιχείων

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφής στο Δήμο

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση).

2. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα πάρει την δημοτικότητα του πατέρα). Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης.

4. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

Β) Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας & εγγραφή στο Δήμο

1. Αίτηση

2. Αστυνομική ταυτότητα

3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (με όλες τις μεταβολές)

4. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο έως πριν την υιοθεσία και από τα οποία πρόκειται να διαγραφεί

5. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η Απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων

6. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης

7. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

Γ) Διόρθωση ηλικίας γυναικών

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από τη γέννηση)

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γέννησης

3. Αρνητική βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέλφια της και την ημερομηνία γέννησής τους)

5. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)

6. ** Αν η ενδιαφερόμενη γράφεται με πιστοποιητικό από άλλο δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της

7. Αστυνομική ταυτότητα

Δ) Διόρθωση κύριου ονόματος

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης

2. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (όταν αφορά άντρα)

3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης

4. Αστυνομική ταυτότητα

5. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα του ενδιαφερόμενου, πρέπει να προσκομίσει επιπλέον

- Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση

6. Αστυνομική ταυτότητα

Ε) Διόρθωση τόπου γέννησης & θρησκεύματος

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο, με όλες τις μεταβολές

3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άντρα)

4. Αστυνομική ταυτότητα

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

Αλλαγή στοιχείων δημοτολογίου

Σημεία Υποβολής Αίτησης   

    Δημαρχείο
    Δημοτικά Διαμερίσματα
    On-line

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού

    Δημαρχείο
    Δημοτικά Διαμερίσματα

Διορθώσεις του Μητρώου Αρρένων

 

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

1.Αίτημα του πολίτη για διόρθωση στοιχείων του μητρώου
 αρρένων

2.Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

3.Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

4.Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση

5.Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

6.Γίνεται η διόρθωση των στοιχείων του μητρώου αρρένων

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διόρθωση στοιχείων, ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

1.Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας γι αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα

2.Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια.

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Β) Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

1.Αίτηση

2.Αστυνομική Ταυτότητα

3.Πιστοποιητικό Μ. Αρρένων από εκεί που είναι εγγεγραμμένος σε β' εγγραφή

4.Πιστοποιητικό Δημοτολογίου

5.Υπεύθυνη Δήλωση

Γ) Διόρθωση στοιχείων Επωνύμου και Πατρωνύμου

1.Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα του

2.Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Δ) Διόρθωση στοιχείων Μητρωνύμου

1.Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας του

2.Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Ε) Διόρθωση κύριου ονόματος ή προσθήκη δεύτερου κύριου ονόματος

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης

2.Βαπτιστικό

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Δ) Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων, θρησκεύματος, προσθήκη ή διόρθωση τόπου γέννησης

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης

2.Βαπτιστικό, αν πρόκειται για θρήσκευμα

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Αποτέλεσμα Διαδικασίας   

Διόρθωση στοιχείων του μητρώου αρρένων

Σημεία Υποβολής Αίτησης   

    Δημαρχείο
    Δημοτικά Διαμερίσματα
    On-line

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού   

    Δημαρχείο
    Δημοτικά Διαμερίσματα