Ημερολόγιο

Μάιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Λειτουργικές Διαδικασίες της Διεύθυνσης Εσόδων

Βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης

Εναρκτήριο γεγονός

Το Τμήμα Πολεοδομίας της Νομαρχίας αποστέλλει τις πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα για κάθε ιδιοκτησία.

Εξαιρέσεις από την διαδικασία   

Περίπτωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής (π.χ. όταν υπάρχουν λάθη υπολογισμού):  


1.Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Πολεοδομία της Νομαρχίας ή τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου.

2.Στο Τμήμα έρχεται η διορθωτική πράξη και το Τμήμα καταχωρεί την οφειλή στο πληροφοριακό σύστημα.

3.Το Τμήμα Ταμείου ενημερώνεται για την οφειλή μέσω του συστήματος, και εκεί προσέρχεται ο υπόχρεος για να πληρώσει. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά και γίνεται ηλεκτρονικά.

Αποδέκτης της διαδικασίας είναι το Τμήμα Ταμείου ενώ τελικοί αποδέκτες είναι οι πολίτες.

Διαδικασία Μίσθωσης ακινήτου από τρίτους

Εναρκτήριο γεγονός

Η ανάγκη ενοικίασης ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Το Τμήμα συντάσσει τη προκήρυξη στην οποία είναι διατυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εν συνεχεία η προκήρυξη διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο.

2.Μόλις η προκήρυξη επιστραφεί από τη Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα συντάσσει εισήγηση στη Δημαρχιακή Επιτροπή για να συντάξει τους όρους και στη συνέχεια να την επικυρώσει.

3.Η Δημαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει και εγκρίνει τη προκήρυξη. Σε περίπτωση διαφωνίας, ζητείται επανέλεγχος.

4.Η εγκεκριμένη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή προκήρυξη προωθείται στην Περιφέρεια ώστε να λάβει και από εκεί έγκριση. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις ή περισσότερες πληροφορίες επιστρέφεται,οπότε γίνονται οι διορθώσεις και διαβιβάζεται ξανά.

5.Όταν επιστραφεί η εγκεκριμένη προκήρυξη προωθείται στο Γραφείο Τύπου για δημοσίευση της περίληψής της.Δίνεται ένα διάστημα 20 ημερών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και ορίζεται η ημερομηνία της δημοπρασίας.

6.Την ημέρα της δημοπρασίας, η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί από την αρχή του έτους για το σκοπό αυτό (μέλη της είναι ο Δήμαρχος, 2 Αντιδήμαρχοι και 1 δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης) διενεργεί τη δημοπρασία και ανοίγει τις προσφορές.Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική και κατακυρώνεται στον τελευταίο μειοδότη.

7.Το Τμήμα συντάσσει το πρακτικό της δημοπρασίας το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή και με αυτό τον τρόπο κλείνει η δημοπρασία. Στη συνέχεια προωθεί εισήγηση προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή για την επικύρωση των πρακτικών και η οποία στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Περιφέρεια για έγκριση.

8.Αφού επιστρέψει η έγκριση από την Περιφέρεια, το Τμήμα συντάσσει το συμφωνητικό που θα γίνει με τον ιδιώτη και το προωθεί για έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία. Το συμφωνητικό θα υπογραφεί από τον μειοδότη και το Δήμαρχο και η διαδικασία θα τελειώσει.Ο χρόνος υλοποίησης του βήματος αυτού είναι 15-20 μέρες.

9.Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανείς στη δημοπρασία, τότε συντάσσεται πρακτικό ότι ήταν άγονη, διαβιβάζεται στη Δημαρχιακή Επιτροπή και μετά στην Περιφέρεια ώστε να γίνει επαναπροκύρηξη μέσα σε διάστημα 3-6 μηνών.

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Διαδικασία Ταφής

Εναρκτήριο γεγονός

Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Ειδοποίηση από τον δημότη για την ταφή δικού του προσώπου.

2.Αναζήτηση και εύρεση καταχώρισης (οικογενειακού τάφου ή κοινοταφείου).

3.Παραλαβή από το γραφείο τελετών της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (εκδίδεται από το ληξιαρχείο).

4.Εξόφληση τελών.

5.Ταφή.

Διαδικασία Ανακομιδής

Εναρκτήριο γεγονός

Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία.

Διαδικασία που ακολουθείται   

1.Ο δημότης είναι υπεύθυνος να δώσει εντολή για να τηρηθεί η διαδικασία.
2.Το δεύτερο βήμα είναι η ανεύρεση του αποθανόντος.
3.Δίνεται η εντολή τήρησης της διαδικασίας εκταφής για να μεταφερθούν σε οστεοφυλάκιο ή σε οικογενειακό τάφο.

Διαδικασία Πώλησης Ταφών

Εναρκτήριο γεγονός

Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.

Διαδικασία που ακολουθείται

1. Υπόδειξη βάσει τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τον δημότη.

2. Παραλαμβάνεται η αίτηση του δημότη.

3. Το τρίτο βήμα αφορά την έγκριση ή μη της πώλησης του τάφου.

4. Είσπραξη στο κεντρικό ταμείο


Διαδικασία Είσπραξης Τελών Καθαριότητας


Εναρκτήριο γεγονός

Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.

Διαδικασία που ακολουθείται    

1.Διαμέσου του τύπου ειδοποιούνται οι δημότες.

2.Οι δημότες προσέρχονται στο κοιμητήριο, και πληρώνουν  τα τέλη καθαριότητας.

Διαδικασία Βεβαίωσης τέλους για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Εναρκτήριο γεγονός

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος ή από Δημοτική Αστυνομία (έλλειψη αδείας ή παράνομη κατάληψη).

Διαδικασία που ακολουθείται
    
1.Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος ή από Δημοτική Αστυνομία (έλλειψη αδείας ή παράνομη κατάληψη).
2.Βεβαιώνεται από υπάλληλο του Τμήματος ή από τη Δημοτική Αστυνομία η οφειλή και παράγεται μια έκθεση ελέγχου.
3.Απόφαση Δημάρχου για το χρέος.
4.Καταγραφή σε Βεβαιωτικό Κατάλογο.
5.Αποστολή στο τμήμα Ταμείου απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου (ο βεβαιωτικός κατάλογος μένει στο σύστημα για 60 ημέρες, όσο και η προθεσμία από την πλευρά των πολιτών για υποβολή ένστασης).
6.Κοινοποίηση σε Δημότες για να λάβουν γνώση του χρέους.
7.Αν δεν γίνει προσφυγή τότε ο πολίτης πηγαίνει στο τμήμα Ταμείου και πληρώνει το τέλος και τελειώνει η διαδικασία. Διαφορετικά γίνεται η προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών και παίρνει από το Τμήμα κατάληψης κοινόχρηστω χώρων άδεια κατάληψης.
8.Στην περίπτωση προσφυγής, ο πολίτης κάνει προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών αφού πληρώσει στο Ταμείο το 40% του τέλους, ενώ όταν τελειώσει η διαδικασία προσφυγής τότε πηγαίνει στο Ταμείο.

Διαδικασία Πληρωμής τέλους πεζοδρομίων, λαϊκών αγορών και κλήσεων

Εναρκτήριο γεγονός

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαπιστώνεται ότι ο δημότης δεν έχει πληρώσει τέλος.

2.Βεβαιώνεται από υπάλληλο του Τμήματος ή από τη Δημοτική Αστυνομία η οφειλή και παράγεται μια έκθεση ελέγχου.

3.Απόφαση Δημάρχου για το χρέος.

4.Καταγραφή σε Βεβαιωτικό Κατάλογο.

5.Αποστολή στο τμήμα Ταμείου απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου (ο βεβαιωτικός κατάλογος μένει στο σύστημα για 60 ημέρες, όσο και η προθεσμία από την πλευρά των πολιτών για υποβολή ένστασης).

6.Κοινοποίηση σε Δημότες για να λάβουν γνώση του χρέους.

7.Αν δεν γίνει προσφυγή τότε ο πολίτης πηγαίνει στο τμήμα Ταμείου και πληρώνει το τέλος και τελειώνει η διαδικασία. Διαφορετικά γίνεται η προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών και παίρνει από το Τμήμα κατάληψης κοινόχρηστων χώρων άδεια κατάληψης.

8.Στην περίπτωση προσφυγής, ο πολίτης κάνει προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών αφού πληρώσει στο Ταμείο το 40% του τέλους, ενώ όταν τελειώσει η διαδικασία προσφυγής τότε πηγαίνει στο Ταμείο.

9. Για  κλήσεις υπάρχει ένα επιπλέον βήμα που αφορά την πιστοποίηση του ιδιοκτήτη ενός Ι.Χ. για να γίνει η βεβαίωση, που γίνεται είτε μέσο Κ.Ε.Π.Υ.Ο. ή Υπ. Συγκοινωνιών.


 

Διαδικασία Πληρωμής 2% από επιχειρήσεις

Εναρκτήριο γεγονός
    
Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β' κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες.

Διαδικασία που ακολουθείται
    
1.Έρχονται οι δημότες στο τμήμα τελών, κάθε 3μηνο για επιχειρήσεις Β' κατηγορίας, κάθε μήνα για ανώνυμες εταιρίες.

2.Υποβολή εσόδων της επιχείρησης στο διάστημα (τριμηνιαία ή μηνιαία έσοδα) με δήλωση ΦΠΑ.

3.Υπολογισμός φόρου προς πληρωμή.

4.Πηγαίνει με το βεβαιωτικό σημείωμα που παρήχθη στο βήμα 3 στο ταμείο για πληρωμή.

5.Τέλος γίνεται έλεγχος στην εφορία και στέλνονται τα στοιχεία που προσκόμισε ο δημότης για την επιχείρησή του.

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Διόρθωσης Τ.Μ. εμβαδού ακινήτου του Ν.4647/2019