Ημερολόγιο

Μάιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Άδεια Πολιτικού Γάμου

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

1. Αίτηση (δίνεται από το Δήμο)

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

3. Πιστοποιητικό γέννησης

4. Υπέυθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται (δίνεται από το Δήμο):

α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από το αναφερόμενα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ.

β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

γ) ότι είναι κάτοικοι του Δήμου

5. Διαζευκτήριο της Ι. Μητρόπολης ή Διοικητική Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χημείας

7. Φωτοτυπία ταυτότητας

8. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, ένα για κάθε άδεια γάμου

9. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο)

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης

2. Απόφαση διαζυγίου για τους διαζευγμένους

3. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας

4. Ειδική αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση & Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρας που διαμένει. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτημένο άτομο

5. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, ένα για κάθε άδεια γάμου

6. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για κάθε μελλόνυμφο)

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα

1. Αίτηση (δίνεται από το Δήμο)

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελλάδα από Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο

3. Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης τότε να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE

4. Απόφαση διαζυγίου για τους διαζευγμένους, μεταφρασμένη στα Ελληνικά

5. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένο στα Ελληνικά

6. Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου)

7. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, ένα για κάθε άδεια γάμου

8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο) 

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Ξένους Υπηκόους

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο και εάν η χώρα του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο και εάν η χώρα του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE

3. Απόφαση διαζυγίου για τους διαζευγμένους, μεταφρασμένη στα Ελληνικά

4. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένο στα Ελληνικά

5. Φωτοτυπία διαβατηρίου

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κι εφόσον αυτά είναι σωστά, το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους και καθορίζεται από κοινού η ημερομηνία και ώρα τέλεσης του πολιτικού Γάμου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων, τρεις (3) ημέρες πριν την τέλεση του γάμου με τα διαβατήριά τους για να συμπληρώσουν και υπογράψουν την "Κοινή αίτηση του Πολιτικού Γάμου" .