Αναζήτηση
logo
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας  είναι αμιγής δημοτική επιχείρηση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστάθηκε με την αριθ. 226/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με την νομική μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και διοικείται από επταμελές συμβούλιο.