Αναζήτηση
logo
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων είναι τμήμα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας.

Είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή  των προγραμμάτων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  (π.χ. το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού). Συγχρόνως συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.