Αναζήτηση
logo
Εγγραφή Σημείων Υδροληψίας στο ΕΜΣΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες/χρήστες ενεργών ή ανενεργών σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών κτλ.) που έχουν αδειοδοτηθεί πριν την 20/12/2005 ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης/ανανέωσης άδειας χρήσης νερού στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος μέχρι 14/1/2014, να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση-δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31/Β/14-1-2014)  όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 145893/12-5-2014.Η παράταση ορίζεται ως τις 30/9/2014.

Πληρ. Σαμαράς Φώτης 2422350230