Αναζήτηση
logo
Έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, για το μήνα Απρίλιο 2017

Έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, για το μήνα Απρίλιο 2017

Στον Αλμυρό σήμερα την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30΄ π.μ.