Αναζήτηση
logo
Έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, για το μήνα Μάϊο 2017

Έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου, για το μήνα Μάϊο 2017

Στον Αλμυρό σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ.