Αναζήτηση
logo
Έγκριση στατιστικών οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2017

Έγκριση στατιστικών οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου, για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2017

Στον Αλμυρό σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30΄ π.μ.,