Αναζήτηση
logo
Εγκριση Στατιστικών στοιχείων του προϋπολογισμού για το Β’ Τρίμηνο 2017

Εγκριση Στατιστικών στοιχείων του προϋπολογισμού για το Β’ Τρίμηνο 2017

Στον Αλμυρό σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ.