Αναζήτηση
logo
Εγκριση στατιστικών στοιχείων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2017

Εγκριση στατιστικών στοιχείων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2017

Στον Αλμυρό σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.30΄ π.μ.,