Αναζήτηση
logo
Ειδικό Σχολείο Αλμυρού

Το Ειδικό Σχολείο Αλμυρού είναι Δημόσια Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕΑ)  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγεται στο 1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας  Νομού Μαγνησίας.

Στο σχολείο φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που δεν μπορούν να εκπαιδευτούν στο κοινά σχολεία.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται:

 1. από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και δασκάλους με μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή
 2. από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό όπως ψυχολόγος, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευή
 3. από ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για την αυτοεξυπηρέτηση των μαθητών.
 4. από εκπαιδευτικό φυσικής και μουσικής αγωγής και
 5. από βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστρια, οδηγό και συνοδό του σχολικού λεωφορείου).

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του σχολείου είναι, μέσα από προγράμματα και μεθόδους, η ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών – μαθητριών του, στο γνωστικό αλλά και στον πρακτικό τομέα, αλληλοαποδοχή τους με το σχολικό και κοινωνικό σύνολο και η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Η συμπαράσταση της πολιτείας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων « Η Στοργή» , αλλά και η αγάπη της αλμυριώτικης κοινωνίας το βοήθησαν να ξεχωρίσει, τόσο στα προγράμματα, όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή.

Επιμέρους στόχοι:

 • Αναγνώρηση των χώρων του σχολείου και της τάξης.
 • Αναγνώρηση των καθηκόντων.
 • Ανάπτυξη του προφορικού λόγου (ικανότητα ακρόασης, συμμετοχή στο διάλογο-προαγωγή τπυ προφορικού λόγου).
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες για τη βελτίωση της γενικής σωματικής κίνησης (ασκήσει λεπτής κινηυικότητας).
 • Κοινωνική προσαρμογή (αυτοεξυπηρέτηση με ή χωρίς βοήθεια, ομαδοποόιηση, κανόνες συνεργασίας κτλ).
 • Ανάπτυξη νοητοκών ικανοτήτων (ασκήσεις οπτικής και ακουστικής μνλημης, ονομασία αντικειμένων ομαδοποίηση, ταξινόμηση κτλ).
 • Προσπάθεια κατάκτησης βασικών μηχανισμών προασκήσεων γραφής και προμαθητικών εννοιών.
 • Δημιουργηκές δραστηριότητες για την ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων (βάψιμο, κόψιμο, απλές χειροτεχνίκες κατασκευές.
 • Ακρόαση μουσικής-παραμυθειών.
 • Προσπάθεια κατάκτησης του μηχανισμού ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών εννοιών, χώρου και χρόνου.
 • Συνήθειες και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, ασφαλείας εντός και εκτός σχολείου.
 • Παιχνίδι και Συνεργασία με την οικογένεια του κάθε παιδιού για την υποστήριξη όλων των προγραμμάτων αγωγής.

Ειδικό Σχολείο Αλμυρού
Φιλελλήνων και Οπλαρχηγού Βελέντζα
Τηλ.: 2422025037 FAX: 2422029020