Αναζήτηση
logo
Εισπράξεις μέσω Βεβαιωτικών Καταλόγων

Εναρκτήριο γεγονός

* Δημιουργία βεβαιωτικών καταλόγων από το Δήμο
* Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Τμήμα γνωρίζοντας το ΑΦΜ του.

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Διαβιβάζεται ο βεβαιωτικός κατάλογος στο Τμήμα
2.Το Τμήμα Ταμείου εκδίδει το αποδεικτικό παραλαβής των εισπρακτέων.
3.Ο υπάλληλος εκτυπώνει από το σύστημα τα ειδοποιητήρια, τα οποία αναγράφουν την ημερομηνία λήξης της οφειλής και τα διαβιβάζει στο πρωτόκολλο για να αποσταλούν στους υπόχρεους.
4.Ο υπόχρεος εμφανίζεται στο Τμήμα γνωρίζοντας το ΑΦΜ του.
5.Ο υπάλληλος μπαίνει στο πρόγραμμα και βρίσκει το χρέος, το ελέγχει και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο δίνει στον υπόχρεο.
6.Ο υπόχρεος πηγαίνει στο ταμείο και εξοφλεί το χρέος. Ο υπάλληλος κρατάει το αντίγραφο από το διπλότυπο είσπραξης. Ο υπόχρεος φεύγει έχοντας μαζί του το άλλο απόκομμα από το διπλότυπο είσπραξης.