Αναζήτηση
logo
Εισπράξεις Οίκοθεν

Εναρκτήριο γεγονός

Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί του το βεβαιωτικό σημείωμα.

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

1.Έρχεται ο υπόχρεος στο Τμήμα Ταμείου έχοντας μαζί του το βεβαιωτικό σημείωμα.
2.Ο υπάλληλος επιβεβαιώνει το βεβαιωτικό σημείωμα στο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών, το ελέγχει και κόβει το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο δίνει στον υπόχρεο.
3.Ο υπόχρεος πηγαίνει στο ταμείο και εξοφλεί το χρέος.Ο υπάλληλος κρατάει το αντίγραφο από το διπλότυπο είσπραξης.
4.Ο υπόχρεος φεύγει έχοντας μαζί του το άλλο απόκομμα από το διπλότυπο είσπραξης.