Αναζήτηση
logo
Εκλογή Προέδρου της από 6-1-2013 συνεδρίασης ΔΣ

Εκλογή Προέδρου της από 6-1-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Αλμυρό σήμερα την του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού σε Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα