Αναζήτηση
logo
Μηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 2021  βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10 Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄)

 

Μηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού