Αναζήτηση
logo
Έγκριση έκθεσης οικονομικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου του πρ/σμού του Δήμου έτους 2013

Έγκριση έκθεσης οικονομικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου του πρ/σμού του Δήμου έτους 2013

Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο