Αναζήτηση
logo
e-mails

E-mails επικοινωνίας Δήμου Αλμυρού

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: dhmarxos@almiros.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: gram.dhmarxou@almiros.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: genikos@almiros.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: antidim.doik@almiros.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : m.theodorou@almiros.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: a2000@otenet.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: k.adamou@almiros.gr

 

Για να δείτε τα τηλέφωνα και emails των υπαλλήλων του Δήμου Αλμυρού πατήστεεδώ