Αναζήτηση
logo
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αλμυρός, 27 Μαρτίου  2024

        Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:5346

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

Ο Δήμος Αλμυρού ενημερώνει τους συμπολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων ότι  ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων (ΦΕΚ 3475/Β’/24.05.2023) ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας για τα ακίνητά στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται:

 

α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

– σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις

– σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές

– σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών)

β. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων

γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

δ. εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων περιαστικού πρασίνου και των κηρυγμένων δασωτέων ή αναδασωτέων εκτάσεων

ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

 

Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι αρχικά, να προχωρήσουν στη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου Τεχνικού Επιστήμονα και Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και στη συνέχεια να υποβάλλουν Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας,  έως 30 Απριλίου 2024, στην αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμυρού, στην οποία θα δηλώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά,  μέχρι την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν, σε έντυπη μορφή, στο Δήμο Αλμυρού, προκειμένου να καταρτιστεί το Ειδικό Μητρώο.

Ο έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται από τριμελή επιτροπή από τον Δήμο Αλμυρού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε, καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, στην αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμυρού, στα τηλέφωνα 2422350243 & 2422350223.

O Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 Γεώργιος Σπανός