Αναζήτηση
logo
Επαγγελματική Σχολή Αλμυρού

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Αλμυρού με ειδικότητες:

Στην Επα.Σ. Αλμυρού λειτουργούν οι ειδικότητες:

1. Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης
2. Κομμωτικής τέχνης

Επίσης από το Υπουργείο Παιδείας είναι εγκεκριμένες προς λειτουργία και οι παρακάτω ειδικότητες:

3. Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών
4. Αισθητικής τέχνης
5. Βοηθών οδοντοτεχνιτών
6. Επιχειρήσεων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας

Blog της Σχολής