Αναζήτηση
logo
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ.Αλμυρού Δελτίο τύπου

Με στόχο την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη του νέου Δήμου Αλμυρού  και χρονικό ορίζοντα έως το τέλος της θητείας της νέας δημοτικής αρχής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού. Στην πρώτη αυτή σύσκεψη συμμετείχαν τα Συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του πρώην Δήμου Αλμυρού καθώς και της κοινότητας Ανάβρας.
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Στο πλαίσιο λοιπόν της λήψης της απόφασης αυτής πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, την περασμένη Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και ώρα 11 το πρωί, προκειμένου δηλαδή να διεξαχθεί μια αρχική συζήτηση για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλμυρού 2011-2014.
Ακολούθως, την περασμένη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Σούρπης έγινε και η δεύτερη προγραμματισμένη σύσκεψη με το ίδιο αντικείμενο και με τη συμμετοχή των τοπικών Συμβουλίων των πρώην Δήμων Σούρπης και Πτελεού.
Ο νέος αυτός κύκλος των θεματικών διαβουλεύσεων επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, αποτελεί ουσιαστικά την πρακτική εφαρμογή του στόχου που έχει θέσει ο Δήμος για την ανάπτυξη της περιοχής μας , μέσα από ουσιαστικές και αποτελεσματικές δράσεις, εξετάζοντας σε βάθος την εφικτότητα και την αποδοχή τους.
Όπως είναι γνωστό, το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Δήμων όλης της χώρας, στοχεύει μεταξύ άλλων στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την εσωτερική ανάπτυξη των ΟΤΑ ως οργανισμών και στην ανάπτυξη συνεργασιών ΟΤΑ και άλλων φορέων  της τοπικής κοινωνίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή Αλμυρού, όπως άλλωστε τονίστηκε με έμφαση στο πλαίσιο των δύο αυτών συσκέψεων, θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στις προτάσεις που τα Συμβούλια της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν μέσα από τις θεματικές αυτές συναντήσεις.
Κατά τις δύο πρώτες θεματικές συναντήσεις μοιράστηκε από πλευράς Δήμου στους συμμετέχοντες ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει σειρά ερωτημάτων μέσα από τις απαντήσεις των οποίων θα προκύψουν οι προτάσεις και οι ανάγκες για την ανάπτυξη και την οργάνωση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού.
Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως αυτή της γενικής άποψης για τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα της περιοχής μας, της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, τους τομείς παρέμβασης του νέου Δήμου, την Αναπτυξιακή προοπτική και την οικονομική Ανάπτυξη και θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες στις δύο αυτές συσκέψεις  και να παραδοθεί στη Γραμματεία του Δημάρχου ή στο ΚΕΠ του Δήμου μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2011.
Παράλληλα, κατά τις δύο θεματικές αυτές συναντήσεις, τονίστηκαν ιδιαίτερα και οι Άξονες του προηγούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλμυρού οι οποίοι αφορούν στο Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την τοπική οικονομία και την απασχόληση και τέλος τη διοικητική ικανότητα και την τοπική διακυβέρνηση του Δήμου.
Αξίζει να σημειωθεί πως θα ακολουθήσουν κι άλλες παρόμοιες συναντήσεις με τους φορείς του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού, καθώς επίσης και με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.
Στην ομάδα έργου για το Επιχειρησιακό του Δήμου Αλμυρού συμμετέχει το Εργαστήρι Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό τον καθηγητή κο. Γούσιο Δημήτρη και η Αναπτυξιακή «Οθρυς Α.Ε.»
Για την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αλμυρού διατίθεται σχετικό ερωτηματολόγιο , το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν οι  Δημοτικοί σύμβουλοι, Σύμβουλοι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, Εκπρόσωποι φορέων και Κάτοικοι του Δήμου

Κατεβάστε το ερωτηματολόγιο εδώ