Αναζήτηση
logo
Δημοτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Χατζηκυριάκος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαλαμούτης Σπύρος Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τσαντούρης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Δημοτικών Σφαγείων
Αναστασίου Δημήτριος Μέλος
Καρακώστας Χρήστος Μέλος
Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία Μέλος
Χατζηκυριάκος Ευάγγελος Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Ιωάννης Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Κοινωνικών θεμάτων
Εκίζογλου Ιωάννης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, Διαχείρισης Δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
Βούλγαρης Λεωνίδας Αναπληρωματικό Μέλος
Δαλακούρας Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος
Κωστόπουλος Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Τσόγκας Σάββας Αναπληρωματικό Μέλος