Αναζήτηση
logo
Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Θητεία
Γαλατσίδας Ιωάννης 1/1/2024-31/12/2028

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Θητεία
1/1/2024-31/12/2028

Γραμματέας

Ονοματεπώνυμο Θητεία
Σιούτη Παπακυρίλλου Άννα 1/1/2024-31/12/2028

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Θητεία
Βαλαμούτης Σπύρος 1/1/2024-31/12/2028
Βούλγαρης Ιωάννης 1/1/2024-31/12/2028
Εκίζογλου Ιωάννης 1/1/2024-31/12/2028
Μπουκοβάλας Κωνσταντίνος 1/1/2024-31/12/2028
Σπανός Γεώργιος 1/1/2024-31/12/2028
Τσαντούρης Ιωάννης 1/1/2024-31/12/2028
Αναστασίου Δημήτριος 1/1/2024-31/12/2028
Βούλγαρης Λεωνίδας 1/1/2024-31/12/2028
Δαλακούρας Ηλίας 1/1/2024-31/12/2028
Καλλές Νικόλαος 1/1/2024-31/12/2028
Καραδήμος Σεραφείμ 1/1/2024-31/12/2028
Καρακώστας Χρήστος 1/1/2024-31/12/2028
Κοντούρης Νικόλαος 1/1/2024-31/12/2028
Κωστόπουλος Δημήτριος 1/1/2024-31/12/2028
Λαγός Απόστολος 1/1/2024-31/12/2028
Νικοβιώτης Κων/νος 1/1/2024-31/12/2028
Πανταζώνας Κωνσταντίνος 1/1/2024-31/12/2028
Ράπου Ζωή 1/1/2024-31/12/2028
Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία 1/1/2024-31/12/2028
Τσόγκας Σάββας 1/1/2024-31/12/2028
Χατζηκυριάκος Ευάγγελος 1/1/2024-31/12/2028