Αναζήτηση
logo
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Ευάγγελος Χατζηκυριάκος Δήμαρχος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Λεωνίδας Αντιδήμαρχος
Γαλατσίδας Ιωάννης Μέλος
Γουργιώτης Γεώργιος Μέλος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Μέλος
Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Δεληζήσης Αναστάσιος Αναπληρωματικό Μέλος
Καλαντζής Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία Αναπληρωματικό Μέλος
Νικοβιώτης Κων/νος Αναπληρωματικό Μέλος