Αναζήτηση
logo
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Αντικαταστάθηκε)

*Η θητεία της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορίζεται έως 31/12/2023 και αντικαταστάθηκε απο την Δημοτική Επιτροπή.

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γαλατσίδας Ιωάννης Μέλος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Μέλος
Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία Αναπληρωματικό Μέλος
Νικοβιώτης Κων/νος Αναπληρωματικό Μέλος