Αναζήτηση
logo
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
  Τακτικά μέλη
   Χατζηκυριάκος Ευάγγελος – Πρόεδρος
 

 Βούλγαρης Λεωνίδας – Μέλος

 

 Παπακωνσταντίνου Γεώργιος – Μέλος

   Γαλατσίδας Ιωάννης – Μέλος
 

 Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία – Μέλος

 

 Γουργιώτης Γεώργιος – Μέλος

 

Μπέη-Σταματίου Αρετή – Μέλος

 

  Αναπληρωματικά μέλη
 

 Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία

 

 Νικοβιώτης Κων/νος

   Καλαντζής Ευάγγελος
   Δεληζήσης Αναστάσιος
   

Η θητεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται απο 8/9/2019 έως 31/12/2022