Αναζήτηση
logo
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

Συγκροτείται από τα παρακάτω γραφεία:

 

1. Γραφείο Δημάρχου.
Το Γραφείο Δημάρχου  παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο. Οργανώνει τις συναντήσεις του Δημάρχου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δημάρχου, αλλά ακόμη παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

2. Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Το Γραφείο Τύπου είναι υπεύθυνο για την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου και οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους    εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.