Αναζήτηση
logo
Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας

Ο Δήμος Αλμυρού επιθυμεί  τη  συμβολή των πολιτών και των τοπικών φορέων στο  έργο  της  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  a2000@otenet.gr, gram.dhmarxou@almiros.gr

Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 117,

37100 ΑΛΜΥΡΟΣ

Υπόψη : Τμήματος Προγραμματισμού