Αναζήτηση
logo
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 στα Πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης», που εντάσσεται στο Β΄ Κ.Π.Σ. Μέτρο 2, άξονας 5 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Απασχολεί 1 Νηπιαγωγό, 1 Γυμναστή, 1 Μουσικό, 1 Δάσκαλο Πληροφορικής, 1 Ψυχολόγο, 1 Λογιστή, και 1 Καθαρίστρια. Ο θεσμός της εξωσχολικής απασχόλησης  παιδιών μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών τόσο του κοινωνικού όσο και το πολιτιστικού τομέα και να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο παρεμβατικό ρόλο στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών πρέπει να είναι δομές ευέλικτες που  καθιερώσουν μία διαδικασία διαρκούς προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας τους στις ανάγκες του παρόντος, αξιολόγησης του παραχθέντος έργου και επαναπροσδιορισμού των στόχων τους για το μέλλον.

Οι ομάδες στόχοι στις οποίες απευθύνονται είναι κατά κύριο λόγο δύο: 1) Τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 2) Οι γονείς. Όμως, η λειτουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών επηρεάζει έμμεσα και άλλες κοινωνικές ομάδες (εκπαιδευτικούς, άτομα τρίτης  ηλικίας κ.λ.π.) και γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει κεντρικό πόλο της ζωής της τοπικής κοινωνίας.  

Τηλέφωνο 2422026355