Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού “Υποδομές Προώθησης της ανακύκλωσης”

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού “Υποδομές Προώθησης της ανακύκλωσης”

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου την Πέμπτη 10/09/2015 και ώρα 11:00 θα διεξάγει κλήρωση