Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση για διαβούλευση, για την τροποποίηση, της κυκλοφοριακής μελέτης, του κέντρου της πόλης του Αλμυρού

Πρόσκληση για διαβούλευση, για την τροποποίηση, της κυκλοφοριακής μελέτης, του κέντρου της πόλης του Αλμυρού

Σχέδιο κυκλοφοριακής μελέτης εκτός περιοχής παρέμβασης

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί, να καταθέσει, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του, σε εύλογο χρονικό διάστημα, είτε στα e-mail: m.gkika@almiros.gr & a2000@otenet.gr, είτε εγγράφως, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, στη θέση «Πλατάνια» & στη Δ/νση Προγραμματισμού, στο Δημαρχείο Αλμυρού, στην κεντρική πλατεία Αλμυρού.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.