Αναζήτηση
logo
Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας

Η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης», που εντάσσεται στο Β΄ Κ.Π.Σ. Μέτρο 3, ενέργεια 4 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Απασχολεί  2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 2 Νοσηλευτές και 2 Οικιακούς Βοηθούς. Αναφέρεται στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα χρήζοντας βοήθεια τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή και να μετακινηθούν εύκολα από το χώρο διαμονής τους.

Είναι μια μορφή προστασίας που έχει στόχο την πρόληψη και την αποφυγή της περιθωριοποίησης ενώ παράλληλα επιχειρεί την κάλυψη των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Η γενικότερη φιλοσοφία της Μονάδας είναι να προάγει την ποιότητα ζωής και να προσφέρει την ανοιχτή περίθαλψη που έχει στόχο την παραμονή του ηλικιωμένου στη ζεστή και προσωπική ατμόσφαιρα του χώρου του.

Στόχοι:

  1. Η παροχή κοινωφελούς και κοινωνικού έργου.
  2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των επωφελούμενων.
  3. Η προώθηση της απασχόλησης ανέργων.

Τηλέφωνο 2422026366