Αναζήτηση
logo
Απόφαση Δημάρχου για Ομάδα Διοίκησης Εργου Διαυγεια για το Νομικό Πρόσωπο

Απόφαση Δημάρχου για Ομάδα Διοίκησης Εργου Διαυγεια για το Νομικό Πρόσωπο

Συγκροτούμε στoΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) του Δήμου Αλμυρού Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από δύο (2) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.