Αναζήτηση
logo
Απόφαση Δημάρχου για Ομάδα Διοίκησης Εργου Διαυγεια για τις σχολικές επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Δημάρχου για Ομάδα Διοίκησης Εργου Διαυγεια για τις σχολικές επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκροτούμε στις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού, Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από δύο(2) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.