Αναζήτηση
logo
Απόφαση Δημάρχου για Ομάδα Διοίκησης Εργου για τις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Δημάρχου για Ομάδα Διοίκησης Εργου για τις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκροτούμε στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού, Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από δύο(2) μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.