Αναζήτηση
logo
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οριστικής Κατάταξης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οριστικής Κατάταξης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Οριστικός Πίνακας Μερικής Απασχόλησης

Οριστικός Πίνακας Πλήρους Απασχόλησης