Αναζήτηση
logo
Ορθή επανάληψη -Ανακοίνωσης πρόσληψης ναυαγοσώστη

Ορθή επανάληψη -Ανακοίνωση πρόσληψης ναυαγοσώστη

Ο Δήμος Αλμυρού ύστερα από την υπ΄αριθμ. 114/2016  απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την 1638/91367/27-5-2016 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Μαγνησίας, της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας