Αναζήτηση
logo
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας κοινωνικής εργασίας ,η οποία γιορτάζεται την τρίτη Τρίτη του Μαρτίου εκάστου έτους, κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι ακριβώς είναι η επιστήμη της κοινωνικής εργασίας.

Είναι λοιπόν η εφαρμοσμένη επιστήμη που στόχο έχει την ενίσχυση των ανθρωπίνων σχέσεων προσπαθώντας να μετατρέψει το ανέφικτο σε δυνατό.

Η κοινωνική εργασία επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή, την δικαιοσύνη και κοινωνική πρόνοια. Μοιράζεται και δανείζεται θεωρίες ανθρωπολογίας, ιατρικής, κοινωνιολογίας, νομικής, οικονομίας, φιλοσοφίας και ψυχολογίας. Οι κοινωνικοί Λειτουργοί ως εκφραστές αυτής της επιστήμης ασχολούνται με την φύση , την αιτιολογία και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων αποβλέποντας στην ευημερία και δικαιοσύνη. Αποσκοπεί αρκετές φορές σε ριζικές ή ριζοσπαστικές αλλαγές προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική σε άτομα , οικογένειες και κοινωνικές ομάδες αλλά μπορεί να παρέχουν και υπηρεσίες σε κοινότητες.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους τους έχουν ως στόχο την ενδυνάμωσή τους , την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις και ενέργειες που αφορούν τους ίδιους αλλά και στον σχεδιασμό πολιτικών ικανών να λειτουργήσουν βοηθητικά για τους ίδιους.

Ειδικότερα η κοινωνική εργασία αναφορικά με την τρίτη ηλικία έχει ως στόχο

Α. Την βελτίωση της ποιότητας ζωής

Β. Την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος

Γ. Την υποβοήθηση των ηλικιωμένων ώστε να διαβιώνουν αυτόνομα και με αξιοπρέπεια

Οι τρεις αυτοί Πυλώνες της κοινωνικής εργασίας αναφορικά με την τρίτη ηλικία εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι μέσω της κοινωνικής εργασίας α)με άτομα και ομάδες β)μέσω της διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας γ)μέσω της εκπαίδευσης εθελοντών και της διοργάνωσης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης δ)μέσω της ενημέρωσης για τις τρέχουσες επιδοματικές και όχι μόνο πολιτικές.

Καλοπήτα Βάγια
Κοινωνική Λειτουργός του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
Msc Διαχείριση Γήρατος και Χρόνιων Παθήσεων