Αναζήτηση
logo
Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας

Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για νέους / νέες, για την οικογένεια.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου οι υπηρεσίες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

β) Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

γ) Προσχολικής Αγωγής περιοχής Αλμυρού
      γ.1. Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Ευξεινούπολης

δ) Προγραμμάτων για το Παιδί, την Οικογένεια και τη Νεολαία