Αναζήτηση
logo
Διαγωνισμός για Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμάτων

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια και μεταφορά πλαστικών τροχήλατων κάδων, χωρητικότητας 1100 λίτρων, προϋπολογισμού 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.4 της αριθμ.11389/23-03-1993 του ΕΚΠΟΤΑ, την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 σύμφωνα με το  οποίο η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο.

Περίληψη Διακήρυξης

Η Διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας 

Η Μελέτη για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό