Αναζήτηση
logo
Πληρωμή Προμηθευτών

Διαδικασία που ακολουθείται

1.Το Τμήμα Λογιστηρίου αποστέλλει τα Εντάλματα Πληρωμής συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά. ΔΕΝ μπορεί να πληρωθεί μια δαπάνη χωρίς να υπάρχει ένταλμα πληρωμής.
2.Έλεγχος εντάλματος από τον υπάλληλο
3.Τηλεφωνική ειδοποίηση προμηθευτών για να προσέλθουν στο Τμήμα Ταμείου.
4.Ο ενδιαφερόμενος έρχεται στο Τμήμα Ταμείου και ανάλογα με το ποσό που θα εισπράξει έχει μαζί του ασφαλιστική(ποσό πάνω από 3000 ευρώ) ή/ και φορολογική ενημερότητα(ποσό πάνω από 1500 ευρώ).
5.Ο υπάλληλος εισέρχεται στο πρόγραμμα και ελέγχει αν το ένταλμα πληρωμής είναι οριστικοποιημένο.Εφόσον είναι, το εξοφλεί και εκτυπώνει την απόδειξη, την οποία σφραγίζει και υπογράφει.Ο δικαιούχος εισπράττει τα χρήματα και φεύγει με την απόδειξη.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενο.

Ανάλογα με το ποσό που θα εισπράξει ο προμηθευτής έχει μαζί του:
* Φορολογική ενημερότητα (ποσό πάνω από 1500 ευρώ).
* Ασφαλιστική ενημερότητα (ποσό πάνω από 3000 ευρώ)