Αναζήτηση
logo
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΝΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Δημοσιεύθηκε η από 05-008-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138/2021/Α') για τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιώνΔείτε εδώ το ΦΕΚ