Αναζήτηση
logo
Παρουσίαση Α΄ Στάδιου Πολεοδομικής Μελέτης Δ.Δ. Κωφών

Πρόσκληση για την παρουσίαση Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κωφών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 στις 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλμυρού όπου θα πραγματοποιηθεί….. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:

1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κωφών
2. Εκπρόσωπο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ
3. Πολεοδομία Αλμυρού
4. Εκπρόσωπο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
5. ΙΓ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
6. Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
7. 5η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλίας
8. Διεύθυνση Δασών Νομαρχίας Μαγνησίας – Δασαρχείο  Αλμυρού
9. Εκπρόσωπο ΤΕΕ
10. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
11. Πρόεδρο, μέλη και Τεχνικό Δ/ντή Δ.Ε.Υ.Α. Aλμυρού
12. Πρόεδρο και μέλη του Εξωραιστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Στ. Κομητάς»

Μετά την υποβολή στην Υπηρεσία μας του Α΄ σταδίου της «Πολεοδομικής Μελέτης Δ.Δ. Κωφών», σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην παρουσίαση της μελέτης την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 στις 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλμυρού όπου θα πραγματοποιηθεί από τους Μελετητές παρουσίαση του  Α΄ Σταδίου της Μελέτης του θέματος προκειμένου να ενημερωθείτε και να εκφράσετε τις απόψεις σας.

Η Επιβλέπουσα της μελέτης                                             Ο Δήμαρχος
                                                    

   Μαριάννα Γκίκα
Πολιτικός Μηχανικός                                              Ευάγγελος Χατζηκυριάκος