Αναζήτηση
logo
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή  των προγραμμάτων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  (π.χ. το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού). Συγχρόνως συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  (π.χ. το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού).

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

β) Βιβλιοθηκών, Αρχείων, Μουσείων και Πινακοθηκών

γ) Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (χορός, εικαστικά, τέχνες, θέατρο κλπ)

δ) Ωδείου και Φιλαρμονικής και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

ε) Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων