Αναζήτηση
logo
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ”

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 9 Αυγούστου