Αναζήτηση
logo
Πρακτικό ΙV του διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του .Αλμυρού»

Πρακτικό ΙV του διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του .Αλμυρού»

 

Σήμερα, ευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 μ.μ στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 154/2012 απόφαση της Οικονομικής