Αναζήτηση
logo
Πρακτικό διαγωνισμού

Πρακτικό Διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ “ΜΠΑΚΟΥ”»

Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 86/2012 απόφαση της