Αναζήτηση
logo
Πρακτικό Διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση κουφωμάτων πρώην κτιρίου Κ.Α.Π.Η.”

Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση κουφωμάτων πρώην κτιρίου Κ.Α.Π.Η.”

Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 4/2013 απόφαση της Οικονομικής