Αναζήτηση
logo
Πρακτικό Ι διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού”

Πρακτικό Ι διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού”

 

     Στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 154/2012 απόφαση